Kontaktai

UAB "Tauragės Viešbutis"
Įmonės kodas 179287541
Vytauto 83-402, Tauragė
Faks.: 8 (446) 61523
Tel.: 8 (446) 61523
Mob.tel.: 8 655 555 54
El. p. hotel@tvk.lt
www.hoteltaurage.lt

Dėl medžioklės organizavimo skambinti 8 699 449 16
Dėl Žvejybos organizavimo skambinti 8 699 449 16